De Nederlandse Normcommissie Duurzaam Inkopen is een feit!

Diverse experts op het gebied van inkopen als op het gebied van MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) -van zowel grote organisaties als klein MKB: de Ministeries BZK, BUZA, EZ, I&M en Sociale Zaken, adviesbureaus zoals Royal HaskoningDHV, FIRA, Learn2improve en Thomas Consulting en gebruikers/ inkopers zoals NEVI, PIANOo, Alliander, Eneco, Essent en TBI- zijn bereid om hun tijd en kennis te steken in het ontwikkelen van de nieuwe richtlijn.

Nee, daar krijgen wij niet voor betaald; deelnemen kost (naast tijd) geld.
NEN zal namelijk de begeleidende, faciliterende en secretariële rol op zich nemen, en daar betalen deelnemers een bijdrage voor.

Karin van IJsselmuide, NEVI, wordt una

niem gekozen als voorzitter van onze normcommissie. Aangezien NEVI de 3e inkoopvereniging van de wereld is, hebben we met de deelname van NEVI sowieso al veel expertise en een grote achterban om mee te klankborden, in huis. Dit is erg waardevol in de internationale bijeenkomsten. Het is echter ideaal dat Karin beschikbaar is om als voorzitter te fungeren en aan de Nederlandse delegaties zal deelnemen.

Oprichting Duurzaam Inkopen

Oprichting normcommissie Duurzaam Inkopen