Met de input van de klankbordsessie hebben we nieuwe commentaren aangeleverd op het document dat be-/onderhandeld gaat worden in Londen: de 3e versie van de concept richtlijn. We beseffen dat we na de vergadering in Londen niet meer kunnen voorkomen dat we naar een volgende fase zullen gaan (van CD3 naar DIS). Londen is daarom essentieel om onze wensen nog in het document te krijgen.

In de DIS-fase wordt het document namelijk opengesteld. Dit houdt in dat “iedereen” (van alle 130 landen die aangesloten zijn bij ISO en organisaties als UN, OECD, ILO etc.) zijn/haar commentaar op het document mag aanleveren. Dit is goed & belangrijk voor het draagvlak, maar maakt het moeilijker om nog grote aanpassingen te maken. Die kans moeten we dus in Londen grijpen; met 5 man (vrouw) reizen we af.

Londen was een succes! We hebben veel waardering gekregen voor ons harde werk, en we zijn nu zelf eindelijk ook zodanig tevreden dat we vóór stemmen als het aankomt op de volgende fase van het document. Het finetunen kan nog, en een risico van een CD4 is dat -teksten waar we hard ons best voor hebben gedaan- er in een volgende vergadering uit onderhandeld worden. Met dit maximale resultaat hopen we de DIS-fase in te gaan.