ISO 20400 – Sustainable Procurement

ISO 20400 is dé richtlijn die zich richt op Sustainable Procurement. In het Nederlands eerst vertaald als Duurzaam Inkopen, maar in aansluiting op overheidsdocumenten, veranderd in: Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI). In het algemeen betekent MVI dat de -door een organisatie aangeschafte- producten of diensten de laagst mogelijke negatieve en de meest positieve impact hebben op het gebied van milieu, sociale en economische aspecten. MVI is geen abstract ideëel doel, maar is juist praktisch en realistisch, en geschikt voor zowel publieke als private organisaties ongeacht hun grootte. Professionele inkoopafdelingen, maar ook kleinere organisaties zonder professionele inkopers, kunnen handvatten vinden in de richtlijn.

Over ISO & NEN

ISO staat voor Internationale Organisatie voor Standaardisatie. Als mondiale federatie heeft ISO op nationaal niveau normenorganisaties, waaronder Koninklijk NEN in Nederland. Het werk m.b.t. de ontwikkeling van een standaard wordt gedaan door normcommissieleden, ISO technical committees, gefaciliteerd door -voor Nederland- NEN.

Klik op de foto voor een toelichtend filmpje van NEN over normalisatie.

MVI is een wijze waarop een organisatie een bijdrage levert aan duurzaamheid. De concrete aanpak van MVI leidt ertoe dat elke organisatie, ongeacht het niveau van duurzaamheid, MVI kan overwegen. Indien goed gemanaged kan het tot nieuwe initiatieven op het gebied van duurzaamheid of anderszins innovaties of samenwerking leiden. Daarbij kan MVI een positieve bijdrage leveren aan de prestaties van een organisatie, o.a. door de hogere kwaliteit van (ingekochte) producten en diensten of beter risicomanagement.

In onze trainingen geven we onze deelnemers inspirerende voorbeelden en helpen wij hen op weg om in hun eigen organisatie met MVI aan de slag te gaan.

Wilt u sparren met andere inkoopprofessionals? Word lid van onze Linkedin Groep!