De invloed van inkoop!

Geschreven op het moment dat een grote internationale delegatie bijeen was in Australië om daar te werken aan de afronding van een nieuwe richtlijn op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI). Achteraf bleek dat in deze vergadering het document zodanig omgegooid is, dat een follow-up in december 2016 in Brazilië nodig was voor de afronding.

Met gepaste trots hebben we gedurende het proces kunnen constateren dat Nederland een belangrijke rol speelt in de totstandkoming van de internationale richtlijn. Zowel op het gebied van sociale en milieuaspecten ligt onze lat hoog, maar ook op het gebied van professioneel inkopen is onze kennis en expertise als waardevol ontvangen. ISO 20400 biedt inkopers handvatten om maatschappelijke aspecten op een gedegen manier in het inkoopproces op te nemen. Als professioneel inkoper kan je je tenslotte niet laten leiden door enkel marges, maar ga je voor de beste kwaliteit tegen de beste prijs.

Het uitzetten van een goede vraag vereist kennis van markten, bedrijven en producten. Dit sluit aan bij MVI, want ook MVI vraagt om die verdieping. Het biedt daarmee inkoop en aanbesteding de kans om zich te profileren. En met jaarlijks 120 miljard euro aan inkopen voor de publieke sector mag deze haar invloed niet onderschatten.

Zoals gezegd zijn we op dit moment hard bezig met de afronding van de richtlijn. Daarna begint echter het echte werk pas: het samen succesvol implementeren van deze verdiepingsslag op het gebied van professioneel inkopen.

Enthousiasme
We merken gelukkig al veel enthousiasme vanuit de inkopers. Het onderwerp leeft! De rol van de inkoper wordt steeds meer erkend: zij bepalen de kwaliteit van diensten of producten die de organisatie in komen. Ze zijn daarmee belangrijk voor de uitvoering van het MVO-beleid van een organisatie. Inkopers kunnen diverse rollen op zich nemen. Vanwege hun contact met leveranciers hebben zij een signalerende functie, kunnen ze de dialoog aangaan, maar ook leren van andere organisaties en kijken wat relaties door de keten heen voor elkaar kunnen betekenen op het gebied van duurzaamheid en innovatie.

Aangezien de combinatie van publiek en privaat in het ontwikkelen van de richtlijn waardevol is, zullen ook in de trainingen die NEVI aanbiedt mbt ISO 20400 deelnemers uit beide sectoren samen in een groep geplaatst worden. Op die manier kun je zowel over MVI als van elkaar leren.

 

Deze blog is geschreven door Karin Thomas voor: NEVI.nl De-invloed-van-inkoop

01/05/2016