Bron: southcentraltrainingcente.org

Ga direct aan de slag met Sustainable Procurement, Maatschappelijk Verantwoord Inkopen, door deel te nemen aan een van onze trainingen.

Behalve trainingen staan bij events ook vergaderingen. Deze zijn niet altijd openbaar, maar neemt u toch een kijkje. Indien u bijvoorbeeld vragen of opmerkingen heeft over de vergaderingen van de normcommissie Sustainable Procurement, of last-minute wil aansluiten bij deze commissie, neem dan contact op.
Naast trainingen en vergaderingen zijn ook “overige bijeenkomsten en congressen” m.b.t. Maatschappelijk Verantwoord Inkopen vermeld.

Indien u vindt dat een interessant event mist, of u heeft behoefte aan een evenement, laat dit dan weten. Bedankt!

NB. Als dienst proberen we een volledig overzicht te geven m.b.t. MVI gerelateerde events. Aangezien wij hiervoor soms aangewezen zijn op informatie die online beschikbaar is, verwijzen wij door naar de organisatoren en raden u aan hen te raadplegen voor de laatste updates.

Laden Evenementen
  • Dit event is voorbij.

De ISO 20400-richtlijn biedt zowel publieke als private organisaties praktische handvatten bij het inrichten en borgen van een maatschappelijk verantwoord inkoopproces. Tijdens deze training leert u hoe u duurzaamheid kunt organiseren in een inkooporganisatie en integreren in de inkoopstrategie en het inkoopbeleid.

De training Sustainable Procurement met ISO 20400 is een tweedaagse training.

Deze training wordt georganiseerd door inkoopvereniging NEVI in samenwerking met Koninklijk NEN, en wordt gegeven door leden van de normcommissie Sustainable Procurement. Op deze manier weet u dat -al is de richtlijn nieuw- uw trainers zich al jarenlang intensief met deze materie hebben bezig gehouden. Tevens kunnen de trainers u ins & outs vertellen of keuzes toelichten. Zij zijn tenslotte bij alle processen aanwezig geweest.

De ISO 20400-richtlijn biedt zowel publieke als private organisaties praktische handvatten bij het inrichten en borgen van een maatschappelijk verantwoord inkoopproces.

Dag 1 gaat in op de basis van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen, MVI. Wat houdt MVI in volgens ISO 20400, wat zijn de fundamenten waarop we duurzaamheid vervolgens, aan de hand van de NEVI Dutch wheels, in het inkoopbeleid- en proces mee kunnen nemen. Mede geïnspireerd door een gastspreker die praktijkervaring op het gebied van MVI met ons deelt, vervolgen we het programma op dag 2 met de daadwerkelijke integratie van duurzaamheid in de inkoopstrategie en het inkoopbeleid, en het organiseren van duurzaamheid in de inkooporganisatie.

Dit is het programma van dag 1:

Ochtend: Introductie, uitgangspunten en principes

  • Wat is MVI volgens ISO 20400?
  • Wat zijn de fundamentele principes van MVI?

12.30 -13.30 lunch

Middag: Welke ‘practices’ zijn essentieel voor MVO en MVI

Met om 17:00 uur: Gastspreker

Gevolgd door om 20:00 uur: Diner

Na deze training heeft u:

  • Inzicht in de verschillende onderdelen van de richtlijn ISO 20400 Sustainable Procurement
  • Handvatten om de richtlijn toe te passen in de praktijk
  • Concrete tips en suggesties om optimale duurzame inkoopprocessen en -ketens te creëren
  • Mogelijkheid om een maatschappelijk verantwoorde aanpak te volgen die internationaal erkend is
  • Het unieke persoonlijke NENNEVI ISO 20400-certificaat

NB. Deze training bestaat uit 5 dagdelen verdeeld over 2 dagen; morgen dag 2!

Wilt u als een van de eersten bekend zijn met Sustainable Procurement?! Schrijft u zich dan bij NEVI in voor deze training! (gebruik dropdown om een datum te selecteren)